Κάντε κλικ στις παρακάτω αναφορές:

- ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

- ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ