Η ISHS (International Society of Horticultural Science), της οποίας ο Δρ. Τσιρογιάννης Ιωάννης έχει την τιμή να είναι μέλος, έστειλε το ακόλουθο μήνυμα - πρόσκληση που αφορά το διεθνή διαγωνισμό YoungMinds για φοιτητές και νέους επιστήμονες γεωπονικών σχολών.

youngminds

Dear Dr. Ioannis Tsirogiannis
The International Society for Horticultural Science (ISHS) has just recently launched its young minds project which consists of initiatives such as a Questionnaireand an Ideas Contest both specifically targeting students and young scientists .
"The young scientists of today will not only be the scientists of tomorrow but will also be the future leaders of the ISHS."
ISHS aims at understanding the motivationsexpectations and impediments of young people to pursue horticultural careers and to become a member of our Society.
Harnessing the opinions and perception of potential new horticulturists is essential to ensure that their voices are taken seriously when identifying and implementing future requirements.
Students, postdocs and young scientists are invited to participate in an online questionnaire aimed at capturing your voice in relation to professional careers in the horticultural sector and ISHS membership.
Twenty respondents will receive a one-year of free ISHS membership and ten respondents will receive a tablet computer.
In addition ISHS is calling upon your creative and forward-directed ideas and thoughts to develop in strong consonance with you some inventive promotional material that encapsulates the many exciting opportunities in horticultural sciences and in engaging with our Society.
Students, postdocs and young scientists from all over the globe are invited to create and submit an eye-catching and inspirational video of less than 5 minutes to demonstrate one or more of the following:
  • the attraction, beauty and diversity of horticultural sciences;
  • your motivation, interest and curiosity towards horticultural sciences;
  • the richness of career opportunities in horticultural sciences;
  • potential benefits of being a member of the ISHS.

 
     
International Society for Horticultural Science