Κάντε κλικ στο σχετικό σύνδεσμο:

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘ. ΑΡΧ. ΤΟΠΙΟΥ

 

ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!