ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

 

Οι Πτυχιούχοι που ορκίζονται στην συγκεκριμένη ορκωμοσία είναι αυτοί με αριθμό Πτυχίου από 1 έως και 160!!!!!!!

Η προσέλευση των αποφοίτων να είναι κατά 2 ώρες νωρίτερα, στην γραμματεία του Τμήματος, για υπογραφή του Πρωτοκόλλου Καθομολόγησης!!!!