Υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας με άμεση έναρξη, η οποία θα αφορά καταγραφή του αρδευτικού και αποστραγγιστικού δικτύου της πεδιάδας της Άρτας σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS).

What is GIS

Η εργασία δεν απαιτεί μετακίνηση στο πεδίο και μπορεί να ολοκληρωθεί στο σύνολό της στο εργαστήριο.

Όποιος/α ενδιαφέρεται μπορεί να έλθει την Τετάρτη 25/5/2016 στην αίθουσα Β1 του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων (κτήρια ΑΑΤ, α όροφος), όπου θα γίνει επίδειξη της εργασίας που απαιτείται και συζήτηση επί του αντικειμένου.

Τσιρογιάννης Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής