Κατεβάστε την περιγραφή (29/3/2018)

Το εργαστήριο Εργαστήριο Υγείας των Ζώων – Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων δημιουργήθηκε το 2016 (ΦΕΚ 281/12-2-2016), ως εξέλιξη του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας – Παρασιτολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων των Ζώων (έτος ίδρυσης 1996), και ανήκει στο τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων (http://tegeo.teiep.gr) του ΤΕΙ Ηπείρου (http://www.teiep.gr).

logo01 esyd

Το εργαστήριο έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) με το πρότυπο Μικροβιολογικών δοκιμών ISO/IEC 17025 (αριθμ. Πιστοποιτικού: 1103 - Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού: 17.7.2017).
Εδρεύει στους Κωστακιούς Άρτας, στο κεντρικό κτίριο της κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής στο ισόγειο. Παράλληλα, συνδέεται με το δεύτερο κτίριο της Ζωικής Παραγωγής στον πρώτο όροφο όπου εδράζονται τα διδακτικά εργαστήρια της Ανατομίας και Φυσιολογίας των ζώων και της Τεχνολογίας Γάλακτος.

Αποστολή

 1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα της Μικροβιολογίας των Ζώων, Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας και Μικροβιολογίας Τροφίμων, της Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων, της Παρασιτολογίας και της Ανοσολογίας των ζώων, της Παθολογίας και Φαρμακολογίας των ζώων, της Φυσιολογίας, της Εκτροφής Υγιεινής και Νοσηλείας Μικρών Ζώων, της Γαλακτοκομίας, Τεχνολογίας Γάλακτος, της Τεχνολογίας Κρέατος, της Ευζωίας και Ηθολογίας των ζώων, των Υδατοκαλλιεργειών, της Χοιροτροφίας, της Πτηνοτροφίας, της Αιγοτροφίας - Προβατοτροφίας.
 2. Η προώθηση της μεταπτυχιακής και δια βίου εκπαίδευσης και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει.
 3. Η συνεργασία κάθε μορφής και εκπόνηση ερευνητικών έργων με κέντρα ερευνών, με ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου
 4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την υφιστάμενη πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, όπως και την πρόσκληση αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
 5. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (φορείς δημόσιου, συνεταιρισμούς, παραγωγούς, επιχειρηματίες, βιομηχανίες κρέατος και γάλακτος, ιδιώτες), σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Δραστηριότητες του εργαστηρίου

 1. Έχει αναπτύξει πολύπλευρο έργο στους τομείς της πτηνοτροφίας, της χοιροτροφίας, της αιγοπροβατοτροφίας, της υγείας του μαστικού αδένα, της χρήσης ωμικών τεχνολογιών για την ταυτοποίηση γάλακτος αυτόχθονων Ελληνικών φυλών, της in vitro έρευνας για την παραγωγή functional food, της μικροβιοανθεκτικότητας, όπως και της ανάπτυξης πρότυπων συστημάτων παραγωγής με ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ελεύθερων χρήσης αντιβιοτικών.
 2. Συμμετείχε και εκπόνησε 39 ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τη ΓΓΕΤ, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Παιδείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση (Horizon 2020, FP7), την Περιφέρεια Ηπείρου, το Πράσινο Ταμείο, διακρατικά μέσω ΙΝΤΕRREG Ελλάδα-Αλβανία και Ελλάδα-Ιταλία, Ελλάδα-Κίνα και ιδιωτικούς φορείς.
 3. Συνεργάστηκε και συνεργάζεται με 52 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και με 16 Πανεπιστήμια, την Ακαδημία Αθηνών, το ΕΚΕΤΑ, ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα.

Συγγραφικό έργο του εργαστηρίου

Η αναγνωρισιμότητα του προσδιορίζεται από τις 62 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά με impact factor και 178 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και 965 ετεροαναφορές στο επιστημονικό έργο (κατά την τελευταία δεκαπενταετία με το σύστημα scopus).
Συμμετοχή σε έργα με: Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ), 5 φαρμακευτικές, 1 βιοτεχνολογική εταιρία και 4 βιομηχανίες ζωοτροφών από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Γαλλία, ενώ έχει συμμετάσχει και σε έργα της EFSA (European Food Safety Authority).

Ερευνητική δραστηριότητα

Οι ερευνητικές δράσεις του σχετίζονται με την ανάπτυξη τεχνικών και τεχνολογιών διάγνωσης παθογόνων στα ζώα και τον άνθρωπο μέσω αυτοματοποιημένων μοριακών τεχνικών, με έμφαση το μαστικό αδένα και το πεπτικό σύστημα των παραγωγικών ζώων, κυρίως πτηνών και χοίρων, με τη μικροβιολογία τροφίμων, την ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ορνίθειου και χοιρινού κρέατος με ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, την παραγωγή βιοδραστικών τροφίμων, την ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος για την ταυτοποίηση διακριτών χαρακτηριστικών τροφίμων, την εφαρμογή ωμικών τεχνολογιών στη διαγνωστική και ιχνηλασιμότητα, τον έλεγχο γονιδίων μικροβιοανθεκτικότητας και ιδιαίτερα τη χρήση καινοτόμων πρόσθετων στη διατροφή των ζώων, κυρίως φυτοβιοτικών (αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών), για τη βέλτιστη ανάπτυξη και υγεία τους με την ταυτόχρονη μείωση χρήσης αντιβιοτικών.
Παράλληλα, εστιάζεται σε θέματα μικροβιολογικής και χημικής ανάλυσης του γάλακτος και του κρέατος, όπως και σε in vitro συστήματα κυτταροκαλλιεργειών για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας δραστικών συστατικών αιθέριων ελαίων ή αρωματικών φυτών στην επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό κυτταρικών σειρών όπως και μικροβιακών στελεχών.

Προσωπικό

Το εργαστήριο έχει τέσσερα μέλη μόνιμο προσωπικό-καθηγητές, τρία μέλη ειδικό διδακτικό προσωπικό, τέσσερις υποψήφιους διδάκτορες.

Μέλη Ε.Π.

Δρ. Α. Τζώρα (Διευθύντρια του εργαστηρίου), Δρ. Ι. Σκούφος, Δρ. Α. Τσίνας, Δρ. Κ. Ναθαναηλίδης, κ. Λ. Χατζηζήσης

Μέλη Ε.Δ.Ι.Π.

Δρ. Κ. Φώτου, κ. Γ. Μαγκλάρας, κ. Ε. Γκούβα.

Επιστημονικοί συνεργάτες

Δρ. D. Zeugolis (visitor professor), Δρ. Ε. Μπόνος, κ. Α. Καραμούτσιος

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Μr. Andrea Rampin - Υπ. Διδάκτορας
Mr. Adrian Djalali Cuevas - Υπ. Διδάκτορας
Mr. Sergio Garnica Galvez - Υπ. Διδάκτορας

Εξοπλισμός

Διατηρεί κατά τη διατύπωση των εξωτερικών αξιολογητών state of the art τεχνολογίες διαγνωστικής μικροβιολογίας σε ζώα και τρόφιμα με αυτόματους αναλυτές όπως (Mini Api, Tempo, Vitek 2 compact, Hygiena Autobax system, Elisa reader, Real Time PCR, Riboprinter, MALDI TOF/MS (υπό προκήρυξη), Flow cytometry, βιοχημικό, αιματολογικό αναλυτή, εργαστήριο κυτταροκαλλιεργειών, ενώ υπάρχει ο αντίστοιχος εξοπλισμός για αναλύσεις γάλακτος και κρέατος Milcoscan και Foodscan.

Εκπαίδευση

Μαθήματα Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής (eclass στο: GUNET και στο Opencourses)

 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
 • ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
 • ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
 • ΕΚΤΡΟΦΗ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ
 • ΒΙΟ-ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΣΤΩΝ
 • ΕΥΖΩΙΑ-ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
 • ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
 • ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ
 • ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
 • ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ-ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΑ
 • ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Έργα έρευνας και ανάπτυξης

 1. «ΕΡΕΥΝΑ – Μελέτη για εκπαίδευση σε ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα σε επίπεδο μαθητείας και μεταλυκειακής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) στους άξονες εκπαιδευτικών μονάδων Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας», στη μελέτη που ανέθεσε ο Ο.Α.Ε.Δ. στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με βάση τις αποφάσεις του οργανισμού 476/12/23-3-98 και 616/15/14-4-98, διάρκειας 8 μηνών (από 15/8/98 έως 15/4/99). Χρηματοδότηση ΟΑΕΔ.
 2. Πρόγραμμα “Σύγχρονοι μέθοδοι Εκτροφής και Διαχείρισης Πτηνοτροφικών μονάδων” με κωδικό ΣΕΚ 1-318-2780 και φορέα υλοποίησης το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Το εν λόγω πρόγραμμα ήταν συνολικής διάρκειας 350 ωρών και συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ για το διάστημα από 8-2-1999 έως 8-5-1999.
 3. Ερευνητικό Πρόγραμμα “Οι επιδράσεις των οιστρογόνων στον πολλαπλασιασμό κυττάρων των όρχεων προκειμένου να εκτιμηθεί ο ρόλος τους στο αναπαραγωγικό σύστημα των παραγωγικών ζώων”, διάρκειας δύο ετών με ημερομηνία έγκρισης 24-11-1999. Χρηματοδότηση Eπιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
 4. «Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και του αγροτικού χώρου της Περιφέρειας Ηπείρου» στην ερευνητική μελέτη που ανέθεσε η Γ.Γ.Π. Ηπείρου στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, διάρκειας από 7/1999 έως 12/ 2001 στα αντικείμενα της ζωικής παραγωγής και ειδικότερα της Χοιροτροφίας της Πτηνοτροφίας, της Υγείας των ζώων και της Βιολογικής κτηνοτροφίας. Χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ηπείρου με βάση την 1246-30-7-1999 απόφασή της.
 5. Εκπόνηση μελέτης με την υπ. 165/31-3-1999 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο “Ανθρώπινο δυναμικό στον πρωτογενή τομέα, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση”.
 6. Ερευνητικό έργο με τίτλο «Αλληλεπιδράσεις συμπεριφοράς και ανοσολογικής ανταπόκρισης-ανθεκτικότητας σε λοιμώξεις σε πρόβατα», κατά την περίοδο του θηλασμού και της γαλακτοπαραγωγής , «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ., E.E.C FUND, Project No 10008-8.
 7. Ερευνητικό έργο με τίτλο «Παραγωγή Βιοπροϊόντων με Προστατευτικές και Θεραπευτικές δράσεις. Η περίπτωση του Ηπειρωτικού Κρασιού» , «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι., E.E.C FUND, project No 10009-9.
 8. Ερευνητικό έργο με τίτλο «Μελέτη των αντι-οξειδωτικών μηχανισμών δράσης των συστατικών του Oregano vulgare L. spp hirtum (ελληνική ποικιλία ρίγανης) in vitro και in vivo», «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. E.E.C FUND, project No 10010-3.
 9. Ερευνητικό έργο με τίτλο «Μελέτη των παραγόντων stress, του γονιδίου της αλοθάνης και της Τεχνολογίας σφαγής στην ευζωία των ζώων και την ποιότητα του χοιρείου κρέατος στα Ελληνικά σφαγεία», «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ.
 10. Ερευνητικό έργο με τίτλο «Γεωργία, περιβάλλον και βιοποικιλότητα σε γεωργικά αγροοικοσυστήματα της Δυτικής Ελλάδας», «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων σε θέματα Περιβάλλοντος και Οικολογίας στα Τ.Ε.Ι., E.E.C FUND, project No 10012-2.
 11. Ερευνητικό έργο με τίτλο «Κρίσιμα ανοσολογικά χαρακτηριστικά του σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι στον Ελληνικό πληθυσμό: Προοίμιο για πιθανή ανοσοπαρέμβαση», «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι. E.E.C FUND, project No 10008-1.
 12. Ερευνητικό έργο με τίτλο «Σύγκριση της αναισθητοποίησης των χοίρων με CO2 και ηλεκτρικό ρεύμα ως προς την ευζωία των ζώων και τη ποιότητα του παραγομένου κρέατος στην Ελλάδα», Eπιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
 13. Ερευνητικό έργο ΕΠΕΑΕΚ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ)» με θέμα της έρευνας: “Μελέτη της σημασίας της θηλής ως αμυντικού μηχανισμού του μαστού των μικρών μηρυκαστικών”, με ημερομηνία έναρξης την 1-5-2005 και λήξης την 31-12-2007, E.E.C FUND, project No 10007-3.
 14. Ερευνητικό έργο του διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG IIIA, Ελλάδας – Ιταλίας και διάρκειας από 1.10.2007 έως 30.09.2008 με τίτλο: Αξιολόγηση της παραγωγής αυτόχθονων φυλών ζώων, καινοτομία του βιο-ιατρικού προϊόντος και διατήρηση της βιοποικιλότητας στις διασυνοριακές περιοχές Ελλάδα-Ιταλία. E.E.C FUND INTERREG IIIA, Greece – Italy, project No 2009.
 15. Ερευνητικό έργο «INNOVA – ολοκληρωμένες δράσεις για τη μεταφορά καινοτομίας σε στρατηγικούς τομείς» που γινόταν στα πλαίσια του INTERREG III ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, 1-1-2007 έως 31-12-2007.
 16. Ερευνητικό έργο «Περιβάλλον-Αρχιμήδης: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου», με τίτλο «Αναλυτικοί προσδιορισμοί και έλεγχος της μεταφοράς υπολειμμάτων των σύγχρονων φυτοφαρμάκων και θρεπτικών αλάτων από τις γεωργικές καλλιέργειες στον Αμβρακικό κόλπο», από 01/05/2005 έως 31/12/2007 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. EEC FUND, project No: 10015-1.
 17. Έργο με τίτλο «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής», με χρονικό διάστημα υλοποίησης από 01/04/2003 έως 31/08/2008 το οποίo και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 18. Πρόγραμμα με τίτλο «Εξοπλισμός τμημάτων για την υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου» με χρονική διάρκεια από 10/02/2005 έως 30/12/2005 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης.
 19. Έργο «συμπληρωματικός εκπαιδευτικός εξοπλισμός του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου» με χρονική διάρκεια από 01/07/2005 έως 31/12/2005 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης.
 20. Κλινικές μελέτες στη θεραπευτική της μαστίτιδας των προβατίνων Διάρκεια: 1995 έως 1998 - Χρηματοδότηση: Εταιρεία κτηνιατρικών φαρμάκων Mallinckrodt Veterinary - Φορέας διαχείρισης κονδυλίου: Mallinckrodt Κτηνιατρικά Ελλάς Α.Ε..
 21. Μελέτη της σαρκοπτικής ψώρας των προβάτων Διάρκεια: 1996 έως 2001 - Χρηματοδότηση: Εταιρεία κτηνιατρικών φαρμάκων Fort Dodge Animal Health - Φορέας διαχείρισης κονδυλίου: Λαπαφάρμ Α.Ε..
 22. Μελέτη της μαστίτιδας ξηράς περιόδου των προβατίνων Διάρκεια: 1999 έως 2001 - Χρηματοδότηση: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου - Φορέας διαχείρισης κονδυλίου: Επιτροπή Ερευνών ΤΕΙ Ηπείρου - Ερευνητική ομάδα: Α Τζώρα, ΓΧ Φθενάκης, Ι Σκούφος, Λ Λεοντίδης.
 23. Μέτρα πρόληψης των παρασιτώσεων των αιγοπροβάτων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, Διάρκεια: 1999 έως 2001 - Χρηματοδότηση: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου - Φορέας διαχείρισης κονδυλίου: Επιτροπή Ερευνών ΤΕΙ Ηπείρου.
 24. Έργο «Ενίσχυση υποδομών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου», Επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, 2007-2013 και ημερομηνία έναρξης 19/04/2010.
 25. Ερευνητικό έργο “Competitiveness & Entrepreneurship” (EPAN ΙΙ), National Strategic Framework 2007-2013, Εθνικό πλαίσιο δράσης «Συνεργασία 2009» Πράξη ΙΙ, Έργα μεγάλης κλίμακας με τίτλο «Application of omic technologies for the genetic characterization of Indigenous-Greek dairy breeds of goat and sheep, for the improvement of their production and for the identification of potential bioactivity of their milk». Χρονική διάρκεια από 01/08/2011 έως 31/12/2015. Συμμετέχουν 15 κτηνοτροφικές μονάδες από όλη τη χώρα, 6 από την Ήπειρο και 5 γαλακτοβιομηχανίες οι δύο από την Ήπειρο Καράλη Α.Ε και Σ. Μπάφα και Υιοί ΑΒΕΕ, η Ακαδημία Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 26. Ερευνητικό έργο, Ministry of Education, ESPA, Archimedes III, Research Committee, Technological Educational Institution, E.E.C FUND. (2011-2013). Investigation of defense mechanisms in the mammary gland of goats, with special preference in the role of teat, in order to identify indigenous breeds or individuals resistant to mastitis. Το πρόγραμμα απονεμήθηκε με έπαινο, κατατάχθηκε 6ο από τα 33 που επέτυχαν και τα 500 που υποβλήθηκαν στο πεδίο "Biological and Medical sciences".  Συμμετέχουν 34 εκτροφές αιγών της Ηπείρου και 80 Πανελλαδικά.
 27. Ερευνητικό έργο, Ministry of Education, ESPA, Archimedes III, Research Committee, Technological Educational Institution, E.E.C FUND. (2011-2013). Studies on the possible bio-active properties of milk produced by rare indigenous Greek goat and sheep breeds, related to the production of novel milk based foods. Το πρόγραμμα απονεμήθηκε με έπαινο, κατατάχθηκε 8ο από τα 33 που επέτυχαν και τα 500 που υποβλήθηκαν στο πεδίο "Biological and Medical sciences". Συμμετέχουν 12 εκτροφές αιγών και προβάτων της Ηπείρου και 36 Πανελλαδικά.
 28. Ερευνητικό έργο, Research Committee, Technological Educational Institution (2011-2012). Δοκιμή διαφόρων συγκεντρώσεων ισχυροποιημένου ατταπουλγίτη της εταιρίας ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ, για τη διαπίστωση της προφυλακτικής ή θεραπευτικής του δράσης in vitro, έναντι τοξινογόνων στελεχών των βακτηρίων ESCHERICHIA COLI και CLOSTRIDIUM PERFRINGENS, που προκαλούν εντερίτιδες και νεκρωτική εντερίτιδα στις όρνιθες και τους χοίρους. Χρηματοδότηση ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ.
 29. Ερευνητικό έργο “Competitiveness & Entrepreneurship” (EPAN ΙΙ), National Strategic Framework 2007-2013, Εθνικό πλαίσιο δράσης «Συνεργασία 2011» στo πλαίσιο της Πράξης «Συνεργασία 2011-Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» (ΕΣΠΑ 2007-2013) με κωδικό ΣΥΝ11_3_47 και τίτλο «Αποτίμηση τεχνικών και τεχνολογιών για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πτηνοτροφείων» (θεματικός τομέας προτεραιότητας: 3. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία). Συμμετέχουν από την Ήπειρο ως εταίροι του προγράμματος ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας και ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων η ΠΙΝΔΟΣ και η κατασκευαστική εταιρία Αφοί Εμμανουηλίδη, το ΕΚΕΤΑ, το Π. Θεσσαλίας και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 30. Ερευνητικό έργο «Studies on the sustainable pork production with functional properties by utilizing local natural resources and reducing environmental pollution –Green Pork», στο πλαίσιο της διακήρυξης της Διμερούς Ερευνητικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας 2012-2014 της ΓΓΕΤ, το οποίο κρίθηκε τέταρτο από τα 15 που εγκρίθηκαν σε σύνολο 80 υποβληθέντων. Επικεφαλής επιχείρηση για την Ελλάδα η Βιομηχανία Κρέατος Ηπείρου (ΒΙΚΗ) με υπεύθυνο τον κ. Παπαγιάννη Νικόλαο, το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Σκούφο Ιωάννη και την Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. με επιστημονική υπεύθυνη την καθηγήτρια Διατροφής κ. Παναγιώτα Φλώρου- Πανέρη. Από Κινεζικής πλευράς συμμετέχει το Huazhong Agricultural University. Αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα που εγκρίθηκε στο διακρατικό πρόγραμμα Ελλάδα-Κίνα που αφορά την κτηνοτροφία και υλοποιείται με επιχειρήσεις της Ηπείρου και ένα από τα δύο που εγκρίθηκαν με ΑΕΙ της Ελλάδας.
 31. Ερευνητικό έργο με τίτλο «Ευφυείς ολοκληρωμένες κτηνοτροφικές πρακτικές», στο πλαίσιο του ICT-AGRI call-2 (EU, FP7 Eranet), με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ), the Dublin University, Ireland, the Harper Adams University, UK, the Aarhus University, Denmark, the Katholieke University of Leuven, Belgium and the Institute for Agricultural and Fisheries Research, (ILVO) Belgium.
 32. Ερευνητικό έργο «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-2013.
 33. Ερευνητικό έργο «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Ο. Π. ή Π. Γ. Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου». Εθνικό πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ, Περιφέρεια Ηπείρου.
 34. Πρόγραμμα «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού» 2007-2013.
 35. Ερευνητικό έργο με τίτλο «Προμελέτη για την ανάπτυξη βοσκοτόπων σε πρότυπο ορεινό κτηνοτροφικό πάρκο στην περιοχή Περιστερίου – Συρράκου-Καλαρρυτών» με χρηματοδότηση από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014», ΜΕΤΡΟ 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2014», Κωδικός Πρόσκλησης ΦΠ1.1_1.2/2014, από 30-12-2014 έως 20-09-2015, σε συνεργασία με τον οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ.
 36. Ερευνητικό έργο με τίτλο «Η χρήση του αιθερίου ελαίου ρίγανης και οξινοποιητών στις αποδόσεις κρεοπαραγωγών ορνιθίων» με χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ, Κωδικός έργου 91988/1/5/2015 έως 30-12-2015, με εταίρο το εργαστήριο διατροφής της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.
 37. Ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του Horizon 2020 - Research and Innovation Framework, Marie Skłodowska-Curie Actions, Programme Training Networks, Proposal title: Tendon Therapy Train, Engineering in vitro microenvironments for translation of cell-based therapies for tendon repair, Duration (months): 48, με συντονιστή το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, (University of Galway), ενώ συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Royal Veterinary College) από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Πανεπιστήμιο του Maastricht από την Ολλανδία και το Πανεπιστήμιο του Minho από την Πορτογαλία. Ταυτόχρονα, για την υλοποίηση της πρότασης συμμετέχουν τρεις μεγάλες εταιρίες βιοτεχνολογίας-παραγωγής βλαστοκυττάρων και βιο-υλικών, η Stemcell Technologies, η Proxy Biomedical Limited και η Sofradim Production, ενώ στο επίπεδο της κλινικής εκπαίδευσης σε ζώα, των χειρουργικών περιστατικών, συμμετέχουν η Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ και η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 1 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, GALWAY 2 UNIVERSIDADE DO MINHO 3 THE ROYAL VETERINARY COLLEGE 4 UNIVERSITEIT MAASTRICHT 5 SOFRADIM PRODUCTION 6 TECHNOLOGIKO EKPEDEFTIKO IDRYMA IPIROU 7 STEMCELL TECHNOLOGIES SARL 8 PROXY BIOMEDICAL LIMITED
 38. Ερευνητικό έργο με τίτλο “Efficacy of TYPLEXTM in broilers”, διάρκειας 6 μηνών, από 1-10-2016 έως 31-03-2017, χρηματοδοτούμενο από την AKESO BIOMEDICAL INC, USA, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου του Nottingham, U.K. και το εργαστήριο διατροφής της κτηνιατρικής σχολής του ΑΠΘ.
 39. Research program “Study on the dietary supplementation of natural phytobiotics from Ayurvet company and their impact in broilers”, Research Committee, Aristotle University of Thessaloniki, cod. numb. 92078, January to June 2017, in partnership with the Lab of Animal Nutrition of the veterinary faculty, Aristotelian University of Thessaloniki.
 40. Research program «Study on the zootechnical performance in broilers after Ayurvets’ natural phytobiotic addition in the diet with simultaneously Eimeria spp infection», Research Committee, Aristotle University of Thessaloniki, cod. numb. 92078, January to June 2017, in partnership with the Lab of Animal Nutrition of the veterinary faculty, Aristotle University of Thessaloniki.
 41. Research program “FoodOmicsGR. A consortium for comprehensive molecular characterization of food products (FoodOmicsGR)”, in the thematic priority Agrofood, Research and Innovation Infrastracture, 2nd call, EPANEK, 2014-2020, General Secreteriat for Research and Technology, 2017-2020, with the University of Athens, University of Ioannina, Aristotle University of Thessaloniki, University of Crete, University of Thessaly, University of Aegean and TEI of Thessaloniki.
 42. Interreg project Greece-Albania, priority axis 1, ECO-FISH, Technological Educational Institute of Epirus - Special Account for Research Funds - Department of Agricultural Technology, 2017-2020.
 43. Research project Ι “Research, Development and growth of MMA enterprices” Α΄ cycle Research, Technological growth & Innovation «RESEARCH – CREATION – INNOVATION» General Secreteriat for Research and Technology, 2017-2020, TITLE: «Research studies on the use of alternative proteinaceous feeds in livestock production aiming to reduce production cost and to apply innovative processes for the production of traditional dairy products with superior quality characteristics», with Olympos Milk Factory, Boutzolis Cheese Factory, EKETA, DIMITRA, Aristotle University of Thessaloniki AND University of Thessaly.
 44. Research project Ι “Research, Development and growth of MMA enterprices” Α΄ cycle Research, Technological growth & Innovation «RESEARCH – CREATION – INNOVATION» General Secreteriat for Research and Technology, 2017-2020, TITLE: «Development of a broiler meat production system with minimized environmental impact and antibiotic free», with APSI PINDOS, Aristotle University of Thessaloniki, University of Ioannina, EKETA, Biomedical Institution of Athens Academy, Animal Nutrition Company ELVIZ, and Emmanouilidi Bros.

Προϊόντα – Υπηρεσίες - Διακρίσεις

Παροχή υπηρεσιών/ Διαχείριση υγείας εκτροφών παραγωγικών ζώων/Συμβουλευτική σε βιομηχανίες τροφίμων ζωικής προέλευσης και εκτροφές ζώων/μικροβιολογικές εξετάσεις/έλεγχος και χημική ανάλυση σιτηρεσίων και τροφίμων

Συνεργαζόμενοι φορείς

 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, INSTITUTE PASTEUR, ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΚΕΤΑ, UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, ROYAL VETERINARY COLLEGE, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, UNIVERSITY OF MINHO, UNIVERSITY OF MAASTRICHT, UNIVERSITY OF TIRANA, UNIVERSITY OF BARI, HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY, NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY, EΛΚΕΘΕ, OΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΕLANCO HELLAS, FATROM RΟΜΑΝΙΑ, AGRISOL ROMANIA, VETROSS RUSSIA, AYURVET INDIA, MERIDIEN CHINA, AKESO BIOMEDICAL USA, STEMCELL TECHNOLOGIES, PROXY BIOMEDICAL, SOFRADIM PRODUCTION, DSM ANIMAL NUTRITION, LALLEMAND CANADA FRANCE, TRINITY NUTRITION, IRELAND, GEOHELLAS, XHΤΑΣ Α.Ε, ΒΙΚΗ ΑΒΕΕ, ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε., ΠΙΝΔΟΣ ΑΒΕΕ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΙΧΑ, ΕΛΒΙΖ Α.Ε., ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε, ΜΠΟΥΤΖΩΛΗΣ ΑΒΕΕ, ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε., Σ. ΜΠΑΦΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ, ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΕΠΕ, ΧΕΗ Α.Ε, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙΟΥ 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Αγροχημεία - Εφαρμογές στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή/ Φαρμακευτικά Φυτά» με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διατμηματικό ΠΜΣ «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά Προβλήματα εκτρεφόμενων οργανισμών» με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Διατμηματικό ΠΜΣ «Γεωργία και Περιβάλλον», με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που σήμερα έχει περατωθεί.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών

 1. Michailidou, S., Tsangaris, G., Fthenakis, G., Tzora, A., Skoufos, I., Karkabounas, S., Banos, G., Argiriou, A. & Arsenos, G. Genomic diversity and population structure of three autochthonous Greek sheep breeds assessed with genome-wide DNA arrays. Molecular Genetics and Genomics, 1-16 (2018).
 2. Tzora, A., Giannenas, I., Karamoutsios, A., Papaioannou, N., Papanastasiou, D., Bonos, E., Skoufos, S., Bartzanas, T. & Skoufos, I. Effects of Oregano, Attapulgite, Benzoic Acid and their Blend on Chicken Performance, Intestinal Microbiology and Intestinal Morphology. The Journal of Poultry Science 54, 218-227 (2017).
 3. Skoufos, I., Tzora, A., Giannenas, I., Karamoutsios, A., Tsangaris, G. & Fthenakis, G.C. Milk quality characteristics of Boutsiko, Frisarta and Karagouniko sheep breeds reared in the mountainous and semimountainous areas of Western and Central Greece. International Journal of Dairy Technology 70, 345-353 (2017).
 4. Skoufos, I., Giannenas, I., Karamoutsios, A., Tsinas, A., Papadopoulos, G. & Tzora, A. Milk quality characteristics of indigenous sheep breeds Boutsko, Frisarta and Karagouniko. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 68, 59-66 (2017).
 5. Mavraganis, T., Thorarensen, H., Tsoumani, M. & Nathanailides, C. On the Environmental Impact of Freshwater Fish Farms in Greece and in Iceland. Annual Research and Review in Biology 13, 1-7 (2017).
 6. Giannenas, I., Bonos, E., Anestis, V., Filioussis, G., Papanastasiou, D.K., Bartzanas, T., Papaioannou, N., Tzora, A. & Skoufos, I. Effects of Protease Addition and Replacement of Soybean Meal by Corn Gluten Meal on the Growth of Broilers and on the Environmental Performances of a Broiler Production System in Greece. PLOS ONE 12, 1-24 (2017).
 7. Tzora, A., Voidarou, C., Karamoutsios, A. & Skoufos, J. Results of challenge of goats with Staphylococcus aureus into the teat of the udder. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 67, 237-242 (2016).
 8. Skoufos, I., Tzora, A., Karamoutsios, A., Tsangaris, G., Giannenas, I. & Fthenakis, G. Milk quality characteristics from Greek indigenous goats. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 67, 243-252 (2016).
 9. Skoufos, I., Tzora, A., Giannenas, I., Bonos, E., Papagiannis, N., Tsinas, A., Christaki, E. & Florou-Paneri, P. Dietary inclusion of rapeseed meal as soybean meal substitute for on growth performance, gut microbiota, carcass chemical composition, oxidative stability and fatty acid profile in growing-finishing pigs. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 11, 89-97 (2016).
 10. Skoufos, I., Giannenas, I., Tontis, D., Bartzanas, T., Kittas, C., Panagakis, P. & Tzora, A. Effects of oregano essential oil and attapulgite on growth performance, intestinal microbiota and morphometry in broilers. South African Journal of Animal Science 46, 77-88 (2016).
 11. Peschos, D., Simos, Y., Fthenakis, G., Zelovitis, J., Boulaka, A., Giouli, M., Georgiou, E., Ragos, V., Tzora, A., Tsangaris, G., Evangelou, A. & Karkabounas, S. Functional responses of human and rabbit platelets induced by milk from indigenous Greek dairy goats (Capra prisca). Journal of Applied Pharmaceutical Science 6, 63-67 (2016).
 12. 12. Papagoras, C., Markatseli, T., Petsiou, A., Karamoutsios, A. & Drosos, A.A. Co-stimulation modulation improves RA despite reducing the proportion of CD4+CD25high T regulatory cells. Mediterranean Journal of Rheumatology 27, 32 - 37 (2016).
 13. Giannenas, I., Tzora, A., Sarakatsianos, I., Karamoutsios, A., Skoufos, S., Papaioannou, N., Anastasiou, I. & Skoufos, I. The Effectiveness of the Use of Oregano and Laurel Essential Oils in Chicken Feeding. Annals of Animal Science 16, 779-796 (2016).
 14. Giannenas, I., Tzora, A., Bonos, E., Sarakatsianos, I., Karamoutsios, A., Anastasiou, I. & Skoufos, I. Effects of dietary oregano essential oil, laurel essential oil and attapulgite on chemical composition, oxidative stability, fatty acid profile and mineral content of chicken breast and thigh meat. European Poultry Science 80, 1-18 (2016).
 15. Giannenas, I., Karamoutsios, A., Bartzanas, T., Tsinas, A., Tzora, A. & Skoufos, I. Oregano and sage essential oils improve antioxidant status of raw and cooked breast and thigh chicken meat: In vivo investigation of antioxidant constituents of oregano and sage on chicken breast and thigh meat. Agro Food Industry Hi-Tech 27, 24-27 (2016).
 16. Giannenas, I., Doukas, D., Karamoutsios, A., Tzora, A., Bonos, E., Skoufos, I., Tsinas, A., Christaki, E., Tontis, D. & Florou-Paneri, P. Effects of Enterococcus faecium, mannan oligosaccharide, benzoic acid and their mixture on growth performance, intestinal microbiota, intestinal morphology and blood lymphocyte subpopulations of fattening pigs. Animal Feed Science and Technology 220, 159-167 (2016).
 17. Anagnostopoulos, A.K., Katsafadou, A.I., Pierros, V., Kontopodis, E., Fthenakis, G.C., Arsenos, G., Karkabounas, S.C., Tzora, A., Skoufos, I. & Tsangaris, G.T. Dataset of milk whey proteins of three indigenous Greek sheep breeds. Data in Brief 8, 877-880 (2016).
 18. Anagnostopoulos, A.K., Katsafadou, A.I., Pierros, V., Kontopodis, E., Fthenakis, G.C., Arsenos, G., Karkabounas, S.C., Tzora, A., Skoufos, I. & Tsangaris, G.T. Dataset of milk whey proteins of two indigenous greek goat breeds. Data in Brief 8, 692-696 (2016).
 19. Anagnostopoulos, A.K., Katsafadou, A.I., Pierros, V., Kontopodis, E., Fthenakis, G.C., Arsenos, G., Karkabounas, S.C., Tzora, A., Skoufos, I. & Tsangaris, G.T. Milk of Greek sheep and goat breeds; characterization by means of proteomics. Journal of Proteomics 147, 76-84 (2016).
 20. Tzora, A., Voidarou, C., Giannenas, I., Tsinas, A. & Skoufos, I. Study on the prevalence of subclinical mastitis and the related bacterial flora in the raw milk of primiparous indigenous Greek Goats. Jacobs Journal of Veterinary Science and Research 1, 17-22 (2015).
 21. Perdikaris, C., Konstantinidis, E., Gouva, E., Ergolavou, A., Klaoudatos, D., Nathanailides, C. & Paschos, I. Occurrence of the Invasive Crab Species Callinectes sapidus Rathbun, 1896, in NW Greece. Walailak Journal of Science and Technology (WJST) 13, 503-510 (2015).
 22. Malissiova, E., Tzora, A., Katsioulis, A., Hatzinikou, M., Tsakalof, A., Arvanitoyannis, I.S., Govaris, A. & Hadjichristodoulou, C. Relationship between production conditions and milk gross composition in ewe’s and goat’s organic and conventional farms in central Greece. Dairy Science & Technology 95, 437-450 (2015).
 23. Giannenas, I., Skoufos, I., Bonos, E., Sarakatsianos, I., Tzora, A., Skoufos, S., Christaki, E. & Florou-Paneri, P. Effects of dietary iron sulfate and iron chelate on growth performance, hematological traits, intestinal microbial flora of fattening pigs and quality parameters of porkmeat. Journal of Veterinary Science and Medicine 3, 1-11 (2015).
 24. Chantzaropoulos, A., Nathanailides, C., Kokokiris, L., Barbouti, A. & Zhang, T. A brief exposure to low pH prior to refrigerated storage reduces the motility and viability of goldfish sperm (Carassius auratus, Linnaeus, 1758). Journal of Applied Ichthyology 31, 89-93 (2015).
 25. Biggs, S., Pandit, A., Tzora, A., Kearns, J., Skoufos, I., Lomas, A., Sorushanova, A., Ryan, C., Kelly, A. & Quinlan, L.R. The past, present and future in scaffold-based tendon treatments. Advanced Drug Delivery Reviews 84, 257-277 (2015).
 26. Arnaoutoglou, E., Kouvelos, G., Papa, N., Karamoutsios, A., Bouris, V., Vartholomatos, G. & Matsagkas, M. Platelet activation after endovascular repair of abdominal aortic aneurysm. Vascular (2015).
 27. Tzora, A., Skoufos, J., Tsinas, A., Fotou, K., Karamoutsios, A., Kalyva, Z., Nikolaou, K. & Fthenakis, G.C. The bacterial flora of the udder of goats. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 65, 149-164 (2014).
 28. Sigounas, D.E., Christodoulou, D.K., Karamoutsios, A., Tatsioni, A., Dova, L., Vartholomatos, G., Kolaitis, N., Katsanos, K.H., Zervou, E., Ioannidis, J.P. & Tsianos, E.V. Changes of serum adhesion molecules and cytokines in post-ERCP pancreatitis: adhesion molecules and cytokines in acute pancreatitis. Clinical Biochemistry 47, 1245-9 (2014).
 29. Florou-Paneri, P., Christaki, E., Giannenas, I., Bonos, E., Skoufos, I., Tsinas, A., Tzora, A. & Peng, J. Alternative protein sources to soybean meal in pig diets. Journal of Food Agriculture and Environment 12, 655-660 (2014).
 30. Alexiou, G.A., Karamoutsios, A., Lallas, G., Ragos, V., Goussia, A., Kyritsis, A.P., Voulgaris, S. & Vartholomatos, G. Expression of heat shock proteins in brain tumors. Turkish Neurosurgery 24, 745-9 (2014).
 31. Vatavali, K., Karakosta, L., Nathanailides, C., Georgantelis, D. & Kontominas, M. Combined effect of chitosan and oregano essential oil dip on the microbiological, chemical, and sensory attributes of red porgy (Pagrus pagrus) stored in ice. Food and Bioprocess Technology 6, 3510-3521 (2013).
 32. Petridis, I., Mavrogianni, V., Fragkou, I., Gougoulis, D., Tzora, A., Fotou, K., Skoufos, I., Amiridis, G., Brozos, C. & Fthenakis, G. Effects of drying-off procedure of ewes’ udder in subsequent mammary infection and development of mastitis. Small Ruminant Research 110, 128-132 (2013).
 33. Mpeza, P., Mavraganis, T. & Nathanailides, C. Dispersal and Variability of Chemical and Biological Indices of Aquaculture Pollution in Igoumenitsa Bay (NW Greece). Annual Review & Research in Biology 3, 873-880 (2013).
 34. Alexiou, G.A., Vartholomatos, G., Stefanaki, K., Patereli, A., Dova, L., Karamoutsios, A., Lallas, G., Sfakianos, G., Moschovi, M. & Prodromou, N. Expression of heat shock proteins in medulloblastoma. Journal of Neurosurgery: Pediatrics 12, 452-7 (2013).
 35. Alexiou, G.A., Vartholomatos, G., Karamoutsios, A., Batistatou, A., Kyritsis, A.P. & Voulgaris, S. Circulating progenitor cells: a comparison of patients with glioblastoma or meningioma. Acta Neurologica Belgica 113, 7-11 (2013).
 36. Alexiou, G.A., Vartholomatos, E., Goussia, A., Dova, L., Karamoutsios, A., Fotakopoulos, G., Kyritsis, A.P. & Voulgaris, S. DNA content is associated with malignancy of intracranial neoplasms. Clinical Neurology and Neurosurgery 115, 1784-7 (2013).
 37. Vatzias, G., Asmini, E., Papavasiliou, D., Maglaras, G., Nagy, S. & Zamborszky, Z. in New trends for innovation in the Mediterranean animal production 62-65 (Springer, 2012).
 38. Thessalou-Legaki, M., Aydogan, Ö., Bekas, P., Bilge, G., Boyaci, Y.Ö., Brunelli, E., Circosta, V., Crocetta, F., Durucan, F., Erdem, M., Ergolavou, A., Filiz, H., Fois, F., Gouva, E., Kapiris, K., Katsanevakis, S., Kljajić, Z., Konstantinidis, E., Konstantinou, G., Koutsogiannopoulos, D., Lamon, S., Mačić, V., Mazzette, R., Meloni, D., Mureddu, A., Paschos, I., Perdikaris, C., Piras, F., Poursanidis, D., Ramos-Esplá, A.A., Rosso, A., Sordino, P., Sperone, E., Sterioti, A., Taşkin, E., Toscano, F., Tripepi, S., Tsiakkiros, L. & Zenetos, A. New Mediterranean Biodiversity Records. Mediterranean Marine Science 13, 312-327 (2012).
 39. Simeonidou, M., Paschos, I., Gouva, E., Kolygas, M. & Perdikaris, C. Performance of a small-scale modular aquaponic system. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation-International Journal of the Bioflux Society (AACL Bioflux) 5 (2012).
 40. Petsa, P.K., Karamoutsios, A., Dova, L., Benetatos, L., Petsiou, A., Kolaitis, N., Georgopoulos, A. & Vartholomatos, G. Asymptomatic T-cell large granular lymphocyte leukemia with an unusual immunophenotype. Clinics and Practice 2, e68 (2012).
 41. Perdikaris, C., Ergolavou, A., Gouva, E., Nathanailides, C., Chantzaropoulos, A. & Paschos, I. Carassius gibelio in Greece: the dominant naturalised invader of freshwaters. Reviews in Fish Biology and Fisheries 22, 17-27 (2012).
 42. Mittakos, I., Ayala, M.D., López-Albors, O., Grigorakis, K., Lenas, D., Kakali, F. & Nathanailides, C. Muscle cellularity, enzyme activities, and nucleic acid content in meagre (Argyrosomus regius). Canadian Journal of Zoology 90, 1270-1277 (2012).
 43. Alexiou, G.A., Vartholomatos, G., Karamoutsios, A. & Voulgaris, S. The role of circulating progenitor cells in glioma patients. Journal of Neuro-Oncology 110, 153-4 (2012).
 44. Voidarou, C., Vassos, D., Rozos, G., Alexopoulos, A., Plessas, S., Tsinas, A., Skoufou, M., Stavropoulou, E. & Bezirtzoglou, E. Microbial challenges of poultry meat production. Anaerobe 17, 341-343 (2011).
 45. Voidarou, C., Tzora, A., Malamou, O., Akrida-Demertzi, K., Demertzis, P., Vassos, D., Rozos, G., Alexopoulos, A., Plessas, S. & Stavropoulou, E. Chemical and microbiological characterization of artisan inoculants used for the fermentation of traditional dairy products in Epirus area (Greece). Anaerobe 17, 354-357 (2011).
 46. Voidarou, C., Bezirtzoglou, E., Alexopoulos, A., Plessas, S., Stefanis, C., Papadopoulos, I., Vavias, S., Stavropoulou, E., Fotou, K. & Tzora, A. Occurrence of Clostridium perfringens from different cultivated soils. Anaerobe 17, 320-324 (2011).
 47. Voidarou, C., Alexopoulos, A., Plessas, S., Stavropoulou, E., Fotou, K., Tzora, A., Skoufos, I. & Bezirtzoglou, E. Hygienic quality and antibiotic resistance profile of sliced butchery. Anaerobe 17, 344-350 (2011).
 48. Voidarou, C., Alexopoulos, A., Plessas, S., Noussias, H., Stavropoulou, E., Fotou, K., Tzora, A., Skoufos, I., Bezirtzoglou, E. & Demertzi-Akrida, K. Microbiological quality of grey-mullet roe. Anaerobe 17, 273-275 (2011).
 49. Voidarou, C., Alexopoulos, A., Plessas, S., Karapanou, A., Mantzourani, I., Stavropoulou, E., Fotou, K., Tzora, A., Skoufos, I. & Bezirtzoglou, E. Antibacterial activity of different honeys against pathogenic bacteria. Anaerobe 17, 375-379 (2011).
 50. Tsinas, A., Giannenas, I., Voidarou, C., Tzora, A. & Skoufos, J. Effects of an oregano based dietary supplement on performance of broiler chickens experimentally infected with Eimeria acervulina and Eimeria maxima. The Journal of Poultry Science 48, 194-200 (2011).
 51. Theoharis, V., Toliopoulos, I., Simos, Y., Metsios, A., Zelovitis, I., Tzora, A., Liasko, R., Skoufos, I. & Karkabounas, S. Inhibition of platelet aggregation and stimulation of natural killer cells functionality by administration of flavonoids. South Asian Journal of Experimental Biology 1, 94-100 (2011).
 52. Nathanailides, C., Panopoulos, S., Kakali, F., Karipoglou, C. & Lenas, D. Antemortem and postmortem biochemistry, drip loss and lipid oxidation of European sea bass muscle tissue. Procedia Food Science 1, 1099-1104 (2011).
 53. Nathanailides, C., Chanzaropoulos, T., Barbouti, A., Perdikaris, C. & Zhang, T. DNA fragmentation, linear velocity and fertilizing ability of reactivated cryopreserved goldfish sperm using different cryoprotectants. Biotechnology 10, 514-520 (2011).
 54. Lenas, D.S., Triantafillou, D.J., Chatziantoniou, S. & Nathanailides, C. Fatty acid profile of wild and farmed gilthead sea bream (Sparus aurata). Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 6, 435-440 (2011).
 55. Lenas, D., Papadimitriou, E., Bitchava, C. & Nathanailides, C. Fatty acid content and potential health benefits of consuming gilthead sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax). Acta Alimentaria 40, 45-51 (2011).
 56. Lenas, D., Chatziantoniou, S., Nathanailides, C. & Triantafillou, D. Comparison of wild and farmed sea bass (Dicentrarchus labrax L) lipid quality. Procedia Food Science 1, 1139-1145 (2011).
 57. Kipouros, K., Paschos, I., Gouva, E., Ergolavou, A. & Perdikaris, C. Masculinization of the ornamental Siamese fighting fish with oral hormonal administration. Science Asia 37, 277-280 (2011).
 58. Grigorakis, K., Fountoulaki, E., Vasilaki, A., Mittakos, I. & Nathanailides, C. Lipid quality and filleting yield of reared meagre (Argyrosomus regius). International Journal of Food Science & Technology 46, 711-716 (2011).
 59. Giannenas, I., Skoufos, J., Giannakopoulos, C., Wiemann, M., Gortzi, O., Lalas, S. & Kyriazakis, I. Effects of essential oils on milk production, milk composition, and rumen microbiota in Chios dairy ewes. Journal of Dairy Science 94, 5569-5577 (2011).
 60. Fragkou, I., Gougoulis, D., Billinis, C., Mavrogianni, V., Bushnell, M., Cripps, P., Tzora, A. & Fthenakis, G. Transmission of Mannheimia haemolytica from the tonsils of lambs to the teat of ewes during sucking. Veterinary Microbiology 148, 66-74 (2011).
 61. Fotou, K., Tzora, A., Voidarou, C., Alexopoulos, A., Plessas, S., Avgeris, I., Bezirtzoglou, E., Akrida-Demertzi, K. & Demertzis, P. Isolation of microbial pathogens of subclinical mastitis from raw sheep’s milk of Epirus (Greece) and their role in its hygiene. Anaerobe 17, 315-319 (2011).
 62. Alexopoulos, A., Plessas, S., Voidarou, C., Noussias, H., Stavropoulou, E., Mantzourani, I., Tzora, A., Skoufos, I. & Bezirtzoglou, E. Microbial ecology of fish species ongrowing in Greek sea farms and their watery environment. Anaerobe 17, 264-266 (2011).
 63. Perdikaris, C., Nathanailides, C., Gouva, E., Gabriel, U.U., Bitchava, K., Athanasopoulou, F., Paschou, A. & Paschos, I. Size-relative effectiveness of clove oil as an anaesthetic for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) and goldfish (Carassius auratus Linnaeus, 1758). Acta Veterinaria Brno 79, 481-490 (2010).
 64. Perdikaris, C., Gouva, E. & Paschos, I. Status and development prospects for indigenous freshwater finfish and crayfish farming in Greece. Reviews in Aquaculture 2, 171-180 (2010).
 65. Perdikaris, C. Rapid population collapse of the critically endangered Valencia letourneuxi in Kalamas basin of Northwest Greece. AACL Bioflux 3, 69-76 (2010).
 66. Mavraganis, T., Telfer, T. & Nathanailides, C. A combination of selected indices for assessing the environmental impact of marine fish farms using long term metadata analysis. International Aquatic Research 2, 167-171 (2010).
 67. Lenas, D., Loghothetis, P., Kanlis, G. & Nathanailides, C. Comparison of fatty acids in the brains of wild and reared sea bass Dicentrarchus labrax L. and sea bream Sparus aurata L., and living in the same natural environment. International Aquatic Research 2, 135-141 (2010).
 68. Giannenas, I., Pappas, I., Mavridis, S., Kontopidis, G., Skoufos, J. & Kyriazakis, I. Performance and antioxidant status of broiler chickens supplemented with dried mushrooms (Agaricus bisporus) in their diet. Poultry Science 89, 303-311 (2010).
 69. Orfanou, D., Ververidis, H., Pourlis, A., Fragkou, I., Kokoli, A., Boscos, C., Taitzoglou, I., Tzora, A., Nerou, C. & Athanasiou, L. Post-Partum Involution of the Canine Uterus–Gross Anatomical and Histological Features. Reproduction in Domestic Animals 44, 152-155 (2009).
 70. Kousenidis, K., Kipriotis, E. & Maglaras, G. Seasonal subfertility in pigs: the effect of elevated service numbers on the expression of the syndrome. Journal of Animal and Veterinary Advances 8, 255-264 (2009).
 71. Karipoglou, C. & Nathanailides, C. Growth rate and feed conversion efficiency of intensively cultivated European eel (Anguilla anguilla L.). International Journal of Fisheries and Aquaculture 1, 11-13 (2009).
 72. Gouva, E., Ergolavou, A., Paschos, I., Perdikaris, C., Nathanailides, C., Damigou, N. & ATHANASSOPOULOU, F. Dolphin therapy. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 60, 154-160 (2009).
 73. Paschos, I., Perdikaris, C., Gouva, E. & Nathanailides, C. Sturgeons in Greece: a review. Journal of Applied Ichthyology 24, 131-137 (2008).
 74. Papavasiliou, D., Nikolaou, M., Maglaras, G., Bizelis, J. & Vatzias, G. Comparative production results between different sow ‘types’ in Epirus. Animal Sci Rev 34, 87-89 (2008).
 75. Papavasiliou, D., Labidonis, D., G., M. & Bizelis, J. The application of a Restriction Fragment Length Polymorphism procedure (RFLPs) in the identification of the «Τ» mutation in swine. Animal Sci Rev 38, 65-74 (2008).
 76. López-Albors, O., Abdel, I., Periago, M.J., Ayala, M.D., Alcázar, A.G., Graciá, C.M., Nathanailides, C. & Vázquez, J.M. Temperature influence on the white muscle growth dynamics of the sea bass Dicentrarchus labrax, L. Flesh quality implications at commercial size. Aquaculture 277, 39-51 (2008).
 77. Gougoulis, D., Kyriazakis, I., Tzora, A., Taitzoglou, I., Skoufos, J. & Fthenakis, G. Effects of lamb sucking on the bacterial flora of teat duct and mammary gland of ewes. Reproduction in Domestic Animals 43, 22-26 (2008).
 78. Wellock, I., Houdijk, J., Skoufos, I., Fortomaris, P. & Kyriazakis, I. Is there a role for dietary fibre in the control of post weaning colibacillosis in the newly weaned pig? The Pig Journal 59, 134-147 (2007).
 79. Voidarou, C., Vassos, D., Kegos, T., Koutsotoli, A., Tsiotsias, A., Skoufos, J., Tzora, A., Maipa, V., Alexopoulos, A. & Bezirtzoglou, E. Aerobic and anaerobic microbiology of the immersion chilling procedure during poultry processing. Poultry Science 86, 1218-1222 (2007).
 80. Voidarou, C., Tzora, A., Skoufos, I., Vassos, D., Galogiannis, G., Alexopoulos, A. & Bezirtzoglou, E. Experimental effect of ozone upon some indicator bacteria for preservation of an ecologically protected watery system. Water, Air, and Soil Pollution 181, 161-171 (2007).
 81. Skoufos, J., Christodoulopoulos, G., Fragkou, I., Tzora, A., Gougoulis, D., Orfanou, D., Tsiolaki, K. & Fthenakis, G. Efficacy of marbofloxacin against respiratory infections of lambs. Small Ruminant Research 71, 304-309 (2007).
 82. Perdikaris, C., Levavi-Sivan, B., Chantzaropoulos, A., Nathanailides, C., Gouva, E. & Paschos, I. Pituitary collection from Gibel carp Carassius gibelio (Bloch 1782) in Lake Pamvotis (Greece): prospects for use in carp reproduction. Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh 59, 162-167 (2007).
 83. Gougoulis, D., Kyriazakis, I., Mavrogianni, V., Fragkou, I., Skoufos, J., Tzora, A., Taitzoglou, I., Kokoli, A. & Fthenakis, G. Patterns of maternal-offspring behaviour of dairy sheep and potential association with mammary health. Canadian Journal of Animal Science 87, 469-478 (2007).
 84. Fragkou, I.A., Skoufos, J., Cripps, P.J., Kyriazakis, I., Papaioannou, N., Boscos, C.M., Tzora, A. & Fthenakis, G.C. Differences in susceptibility to Mannheimia haemolytica-associated mastitis between two breeds of dairy sheep. Journal of Dairy Research 74, 349-355 (2007).
 85. Fragkou, I., Mavrogianni, V., Papaioannou, N., Boscos, C., Cripps, P., Skoufos, J. & Fthenakis, G. Presence of sub-epithelial lymphoid tissues in the teat of ewe-lambs and adult ewes. Small Ruminant Research 70, 286-291 (2007).
 86. Skoufos, J., Mavrogianni, V., Tzora, A., Mavrommatis, I., Alexopoulos, C. & Fthenakis, G. Use of lincomycin to control respiratory infections in lambs: Effects on health and production. Small Ruminant Research 66, 214-221 (2006).
 87. Skoufos, I., Voidarou, C., Bezirtzoglou, E. & Tzora, A. Effects of Machine‐milking on the Bacterial Flora of Teat Duct and Mammary Gland of Ewes. Zoonoses and Public Health 53, 499-501 (2006).
 88. Mavrogianni, V.S., Cripps, P.J., Tzora, A., Skoufos, I. & Fthenakis, G.C. Effects of hand milking on the bacterial flora of mammary gland and teat duct of ewes. Journal of Dairy Research 73, 353-356 (2006).
 89. Kolettas, E., Thomas, C., Leneti, E., Skoufos, I., Mbatsi, C., Sisoula, C., Manos, G. & Evangelou, A. Rosmarinic acid failed to suppress hydrogen peroxide-mediated apoptosis but induced apoptosis of Jurkat cells which was suppressed by Bcl-2. Molecular and Cellular Biochemistry 285, 111-120 (2006).
 90. Kolettas, E., Skoufos, I., Kontargiris, E., Markopoulou, S., Tzavaras, T. & Gonos, E.S. Bcl-2 but not clusterin/apolipoprotein J protected human diploid fibroblasts and immortalized keratinocytes from ceramide-induced apoptosis: Role of p53 in the ceramide response. Archives of Biochemistry and Biophysics 445, 184-195 (2006).
 91. Karkabounas, S., Kostoula, O., Daskalou, T., Veltsistas, P., Karamouzis, M., Zelovitis, I., Metsios, A., Lekkas, P., Evangelou, A. & Kotsis, N. Anticarcinogenic and antiplatelet effects of carvacrol. Experimental Oncology 28, 121-125 (2006).
 92. Gouletsou, P., Fthenakis, G., Tzora, A., Cripps, P. & Saratsis, P. Isolation of Arcanobacterium pyogenes from the scrotal skin and the prepuce of healthy rams or from rams with testicular abnormalities. Small Ruminant Research 63, 177-182 (2006).
 93. Fthenakis, G., Christodoulopoulos, G., Leontides, L. & Tzora, A. Abortion in ewes associated with Erysipelothrix rhusiopathiae. Small Ruminant Research 63, 183-188 (2006).
 94. Vatzias, G. & Maglaras, G. Achievements of research in the field of reproduction science. The WAAP Book of the Year 2005 25, 59-66 (2005).
 95. Perdikaris, C., Nathanailides, C., Gouva, E., Karipoglou, C. & Paschos, I. Collapse of Epirus minnow, Phoxinellus epiroticus (Steindachner, 1895) fisheries in lake Pamvotis, Greece. Ichthyological Explorations of Freshwaters 16, 371-374 (2005).
 96. Maglaras, G., Vatzias, G., Beard, P., Papavasiliou, D. & Edwards, S. A study of two different farrowing systems and their effect on mortality and growth rates of piglets in wild boar farming in Greece. Animal Sci Rev 30, 57-58 (2005).
 97. Tsiotsias, A., Voidarou, C., Skoufos, J., Simopoulos, C., Konstandi, M., Kostakis, D. & Bezirtzoglou, E. Stress-induced alterations in intestinal microflora. Microbial Ecology in Health and Disease 16, 28-31 (2004).
 98. Paschos, I., Nathanailides, C., Tsoumani, M., Perdikaris, C., Gouba, E. & Leonardos, I. Intra and inter-specific mating options for gynogenetic reproduction of Carassius gibelio (Bloch, 1783) in Lake Pamvotis (NW Greece). Belgian Journal of Zoology 134, 55-60 (2004).
 99. Paschos, I., Nathanailides, C., Perdikaris, C. & Tsoumani, M. Comparison of morphology, growth and survival between Silurus glanis, S. aristotelis and their hybrid during larval and juvenile stages. Aquaculture Research 35, 97-99 (2004).
 100. Mavrogianni, V., Fthenakis, G., Papadopoulos, E., Skoufos, J., Christodoulopoulos, G. & Tzora, A. Safety and reproductive safety of moxidectin in goats. Small Ruminant Research 54, 33-41 (2004).
 101. Fthenakis, G., Leontides, L., Skoufos, J., Taitzoglou, I. & Tzora, A. Case report: high prevalence rate of ovine mastitis, caused by coagulase-negative staphylococci and predisposed by increased gossypol consumption. Small Ruminant Research 52, 185-189 (2004).
 102. Paschos, I., Nathanailides, C., Kagalou, I., Leka, E., Tsoumani, M. & Perdikaris, C. The prospects for restoring the nearly extinct population of the Adriatic sturgeon Acipenser naccarii Bonaparte 1836 (Acipenseridae) in Greece. Aqua: Journal of Ichthyology and Aquatic Biology 7, 123-132 (2003).
 103. Tzora, A., Leontides, L., Amiridis, G., Manos, G. & Fthenakis, G. Bacteriological and epidemiological findings during examination of the uterine content of ewes with retention of fetal membranes. Theriogenology 57, 1809-1817 (2002).
 104. Nathanailides, C., Tsoumani, M., Papazogloy, A. & Paschos, I. Hatching time and post‐hatch growth in Russian sturgeon Acipenser gueldenstaedtii. Journal of Applied Ichthyology 18, 651-654 (2002).
 105. Paschos, I., Natsis, L., Nathanailides, C., Kagalou, I. & Kolettas, E. Induction of gynogenesis and androgenesis in goldfish Carassius auratus (var. oranda). Reproduction in Domestic Animals 36, 195-198 (2001).
 106. Leontides, L., Fthenakis, G. & Tzora, A. Lack of association between retention of fetal membranes and mastitis in ewes. The Veterinary Record 148, 52-53 (2001).
 107. Papadopoulos, E., Fthenakis, G., Himonas, C., Tzora, A. & Leontides, L. Persistent efficacy of moxidectin against Sarcoptes scabiei in sheep. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 23, 111-112 (2000).
 108. Tzora, A. & Fthenakis, G. Safety of moxidectin 1% injectable solution and 0.1% oral drench for lambs younger than one month. Small Ruminant Research 32, 285-287 (1999).
 109. Tzora, A. & Fthenakis, G. Evaluation of the reaction of sheep during or after injection with moxidectin 1% injectable solution. Small Ruminant Research 31, 169-171 (1999).
 110. Saratsis, P., Alexopoulos, C., Tzora, A. & Fthenakis, G. The effect of experimentally induced subclinical mastitis on the milk yield of dairy ewes. Small Ruminant Research 32, 205-209 (1999).
 111. Saratsis, P., Alexopoulos, C., Mavromatis, J., Tsinas, A. & Kyriakis, S. The use of an immunomodulator to enhance the reproductive performance of gilts transported for long distances from breeding to commercial units. Reproduction in Domestic Animals 34, 67-70 (1999).
 112. Tzora, A., Lawrence, F. & Robert-Gero, M. The effect of sinefungin on the macromolecular biosynthesis of Leishmania species. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 49, 137-142 (1998).
 113. Tzora, A. & Lawrence, F. Effect of Sinefungin on the attachment of the parasite Leishmania to the macrophages cell line J774G8 (In Greek). Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 49, 59-65 (1998).
 114. Tzora, A., Fthenakis, G. & Linde, K. The effects of inoculation of Listeria monocytogenes into the ovine mammary gland. Veterinary Microbiology 59, 193-202 (1998).
 115. Tzora, A. & Fthenakis, G. Mastitis in dairy ewes associated with Serratia macrescens. Small Ruminant Research 29, 125-126 (1998).
 116. Saratsis, P., Leontides, L., Tzora, A., Alexopoulos, C. & Fthenakis, G. Incidence risk and aetiology of mammary abnormalities in dry ewes in 10 flocks in Southern Greece. Preventive Veterinary Medicine 37, 173-183 (1998).
 117. Kyriakis, S., Tzika, E., Lyras, D., Tsinas, A., Saoulidis, K. & Sarris, K. Effect of an inactivated Parapoxvirus based immunomodulator (Baypamun) on post weaning diarrhoea syndrome and wasting pig syndrome of piglets. Research in Veterinary Science 64, 187-190 (1998).
 118. Fthenakis, G., Saratsis, P., Tzora, A. & Linde, K. Naturally occurring subclinical ovine mastitis associated with Listeria monocytogenes. Small Ruminant Research 31, 23-27 (1998).

Συμμετοχή σε συνέδρια

Συμμετοχή σε 85 διεθνή συνέδρια με 172 ανακοινώσεις (2007-2018).