Το εργαστήριοΦυτουγείας δημιουργήθηκε το 2016 (ΦΕΚ 281/12-2-2016) και ανήκει στο τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων (http://tegeo.teiep.gr) του ΤΕΙ Ηπείρου (http://www.teiep.gr).

Το εργαστήριο αξιοποιεί την σχετική υποδομή του ΤΕΙ Ηπείρου:

 • Εργαστήριο Φυτοπροστασιας, 1ος όροςφος Κτηρίου Α-ΦΠ
 • Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας, 1oς όροφος κτηρίου ΑΑΤ
 • Εργαστήριο Ταυτοποιησης Φυτοπαθογόνων Μυκήτων & Βακτηρίων, 1oς όροφος κτηρίου ΑΑΤ. Διαπιστευμένο κατά ISO/17025
 • Εργαστήριο Μικροσκοπίας & Στερεοσκοπίας, ισόγειο κτηρίου ΑΑΤ
 • Εντομοτροφείο, ανεξάρτητο κτήριο μεταξύ γυμναστηρίου και οπωρώνα

Αποστολή

Το εργαστήριο περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν την προστασία της φυτικής παραγωγής από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, οι οποίοι απειλούν τη φυτική παραγωγή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την καλλιεργητική περίοδο. Τα αντικείμενα αυτά πραγματεύονται τις παρασιτικές και μη παρασιτικές ασθένειες, τους εχθρούς των καλλιεργουμένων φυτών και των αποθηκευμένων προϊόντων τους καθώς και τα μέσα και μέτρα προστασίας από τα παθογόνα και τα επιζήμια παράσιτα ζωικής προέλευσης που συνοψίζονται στον όρο Εφαρμοσμένη Φυτιατρική, η οποία εμπεριέχει τις επιστήμες της Φυτοπαθολογίας, της Εντομολογίας & Γεωργικής Ζωολογίας, της Ζιζανιολογίας και της Γεωργικής Φαρμακολογίας καθώς και του ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων.

Προσωπικό

Δρ. Γ. Πατακιούτας (Διευθυντής του εργαστηρίου), Δρ. Γ. Καρράς, Δρ. Π.Υφαντή, Δρ.Ν. Μάντζος

Συνεργάτες

Δρ. Δ. Δήμου

Εκπαίδευση

 • Μαθήματα Κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής (eclass στο: GUNET και στο Opencourses)
 • Μαθήματα Κατεύθυνσης Ανθοκομίας - Αρχ. Τοπίου (eclass στο: GUNET και στο Opencourses)
 • Μαθήματα στο πλαίσιο του ΔΜΣ «Αγροχημεία. Εφαρμογές στην Φυτική & Ζωϊκή Παραγωγή/Φαρμακευτικά Φυτά»

Έργα έρευνας και ανάπτυξης

Ενεργά

 1. LIFE15 ENV/FR/000512 LIFE - AGROMINE - Cropping hyperaccumulator plants on nickel-rich soils and wastes for the green synthesis of pure nickel compounds (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 2. ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», κωδικό Τ1ΕΔΚ-05434 και τίτλο "Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων" (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)

Ολοκληρωμένα

 1. ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ», Υποέργο ΤΕΙ Ηπείρου με α/α 8: Επίδραση εφαρµογής µυκορριζών και άλλων βιολογικών σκευασµάτων σε φυτά καλλιεργούµενα στο έδαφος ή εκτός εδάφους σε συνθήκες βιοτικής ή αβιοτικής καταπόνησης (Επικαιφαλής εταίρος, συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 2. ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ηπείρου (2013-2015). Ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο «ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ» με τίτλο ΄΄Καταγραφή και αξιολόγηση του γενετικού υλικού των απειλούμενων τοπικών ειδών και ποικιλιών΄΄, στο πλαίσιο του προγράμματος. (συμμετοχή όλων των μελών του εργαστηρίου)
 3. Interreg III Greece-Italy (2000-2006), ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ProBioSis) (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 4. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙΙ. (2012- 2015). Ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Αρχιμήδη ΙΙΙ με τίτλο: «Μελέτη της παραμονής, της μεταφοράς επιλεγμένων παρασιτοκτόνων στο σύστημα έδαφος-νερό, της αποτελεσματικότητας τους και των επιδράσεων τους σε μικροοργανισμούς του εδάφους και την αυτοφυή χλωρίδα σε πειραματικές καλλιέργειες ενεργειακών φυτών». (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
  Interreg III Greece-Italy (2000-2006), Η Posidonia Oceanica: Προστασία, αναγέννηση αγρών και χρήση υπολειμμάτων στη γεωργία (PoPruRa) (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 5. EOX 2009-2014 Ανοξική Ζώνη Αμβρακικού (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)

Προιόντα - Υπηρεσίες

 1. Διεξαγωγή εκπαίδευσης και εξέτασης αγροτών για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Γνώσης Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων
 2. Διαγνωστική φυτοπαθογόνων στο διαπιστευμένο κατά ISO/17025 εργαστήριο «Ταυτοποίησης φυτοπαθογόνων μυκήτων και βακτηρίων»