Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η δήλωση των μαθημάτων των πρωτοετών φοιτητών

ακαδημαϊκού έτους έχουν γίνει από την Γραμματεία, ενημερωθήκαμε από τον Εύδοξο ότι υπάρχει

πρόβλημα το οποίο θα ληθεί έως την Τρίτη 10/11/2020.

 

Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας