Άρτα, 12/10/2020

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές όλων των εργαστηριακών ομάδων (Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ8 Γ9 και Γ10) του μαθήματος Γενική Μικροβιολογία να συνδεθούν στην ομάδα MS TEAMS της Διάλεξης του μαθήματος (ΚΩΔΙΚΟΣ MS-TEAMS: 0mrglvb), προκειμένου να διευθετηθεί το μάθημα με τον καλυτερο τρόπο.

Η Καθηγήτρια του μαθήματος

        Αθηνά Τζώρα