Οι φοιτητές που εγγράφησαν στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων και επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους  που δεν διδάσκονται πλέον στο Τμήμα οφείλουν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Για  τον πίνακα των αντιστοιχίσεων πατήστε εδώ