Η διάλεξη του μαθήματος ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ (Ε' εξ.) θα γίνεται μέσω MS-Teams (Ομάδα: Γεωργική Υδραυλική - Στραγγίσεις (Τμ. Γεωπονίας), Κωδικός ομάδας: obyicxc)

Τόσο για τη διάλεξη όσο και για το εργαστήριο, ανακοινώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις και λοιπό εκπαιδευτικό θα είναι διαθέσιμα μέσω του eclass (Γεωργική Υδραυλική - Στραγγίσεις [Παν. Ιωαννίνων Τμ. Γεωπονίας (Κατεύθυνση ΦΠ)], Κωδικός: LABGU379 https://eclass.gunet.gr/courses/LABGU379/ χρειάζεται εγγραφή στο eclass και μετά επιλογή του συγκεκριμένου μαθήματος)

Είναι απαραίτητο να συνδεθείτε όλοι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 στην ομάδα MS-Teams του μαθήματος, όπου εκτός από την προγραμματισμένη διάλεξη (14:30 έως 17:00) θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης των εργαστηρίων. Για το λόγο αυτό αυτή τη συγκεκριμένη Δευτέρα το μάθημα αναμένεται διαρκέσει έως τις 18:30.

Καλή ακαδημαική χρονιά!

Τσιρογιάννης Γιάννης - Αναπληρωτής Καθηγητής