Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/anakoinoseis-ee/4235-prosklisi-ypovolis-aitisis-kai-dikaiologitikon-gia-tin-epidotisi-enoikiou-2020) η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση του ενοικίου φοιτητών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»Υποέργο 2, με κωδικό MIS 5047354. Εντός των επόμενων δύο (2) ημερών η Πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.