ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ
 
Οι εξετάσεις στο μάθημα ΣΤ' Εξαμήνου "ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ" θα είναι προφορικές και θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 13.00 - 16.30. Η εικονική αίθουσα θα είναι η ΕΒ και ο κωδικός MS-TEAMS: kmxr2nt
Για συμπληρωματικές πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα.
Γ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ