Αξιότιμοι/ες Κύριοι/ες

Σας στέλνουμε συνημμένως ανακοίνωση για την παράταση υποβολής αιτήσεων
υποψηφιότητας για τη 2η κατεύθυνση σπουδών του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον
και Ανάπτυξη" με αντικείμενο "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών
Περιοχών" και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων αποφοίτων και τελειοφοίτων της Σχολής σας.

Με εκτίμηση

Έφη Παπαλόη
Γραφείο Στήριξης του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"
Τηλ. 2107722776
 
 
 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ