Επισυνάπτεται το οριστικό πρόγραμμα εξετάσεων των διαλέξεων, ΕΔΩ