Προς τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του μαθήματος Φυσική- Κλιματική Αλλαγή & Γεωργία

Σας ενημερώνω ότι από τις 25/5/2020 έως τις 22/6/2020 κάθε Τρίτη και ώρα 12:00-14:00 θα γίνεται διαδικτυακό φροντιστηριακό μάθημα μέσω του MS TEAMS για την Φυσική - Κλιματική Αλλαγή & Γεωργία (Θ) και (Ε).
Η υπεύθυνη του μαθήματος
Κακαλή Φωτεινή
Δρ. Χημικός