ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ-ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

 

Όπως είναι ήδη γνωστό, λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, τα εργαστηριακά μαθήματα για το τρέχων εξάμηνο θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. Στην διαδικτυακή πλατφόρμα MS-Teams έχω δημιουργήσει μια ομάδα με τίτλο «Θρέψη φυτών-Εργαστήριο» μέσω της οποίας θα γίνονται τα διαδικτυακά μαθήματα.

Λόγω του τρόπου διδασκαλίας του μαθήματος για το εξάμηνο αυτό η ύλη θα είναι διαφορετική από αυτή των προηγούμενων ετών. Συνεπώς θα ήταν καλό να παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα όλοι όσοι έχουν δηλώσει το μάθημα και όχι μόνο όσοι είναι υπόχρεοι παρακολούθησης. Επιπλέον θα συνιστούσα να εγγραφείτε όλοι, όσοι έχετε δηλώσει το μάθημα, στη σελίδα του μαθήματος που έχει δημιουργηθεί στο e-course του Παν/μιου Ιωαννίνων από όπου μπορώ να επικοινωνώ μαζί σας πιο εύκολα.

Από αύριο όλες οι ανακοινώσεις θα γίνονται μέσω του e-course. Εκεί θα ανακοινωθεί και ο κωδικός της ομάδας «Θρέψη φυτών-Εργαστήριο» στην πλατφόρμα MS-Teams.

Ο διδάσκων

Μάντζος Νικόλαος MSc, PhD