Πατήστε εδώ για την προκήρυξη της θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εδαφολογία-Λιπασματολογία".