Πατήστε εδώ για  την προκήρυξη  θέσης ΔΕΠ  στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μικροβιακή Οικολογία-Δημόσια Υγεία".