Οδηγίες λειτουργίας της Διοίκησης και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου εμφάνισης και διάδοσης του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, ΕΔΩ.