Το μάθημα της ξένης γλώσσας Αγγλικά Ι θα γίνει Τρίτη 14/01/2020 ωρα 12.00-14.00 μ.μ.
Αντί Της Παρασκευής 17/01/20

 

Η διδάσκουσα,
Ε.Δογοριτη