Η Διανομή των συγγραμμάτων θα γίνεται καθημερινά   12:00-14:00 μ.μ.

έως τις 24/01/2020 

Σημείο Διανομής Τεχνόπολις