Η διαδικασία της εγγραφής των φοιτητών από μετεγγραφή άλλων Ιδρυμάτων έχει ολοκληρωθεί,

παρακαλείσθε να προβείτε στην ενεργοποίηση Ιδρυματικού Λογαριασμού για απόκτηση όνομα

χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ