ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως τα εργαστήρια της “ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, δεν θα πραγματοποιηθούν.

                                                                     Οι Υπεύθυνοι του εργαστηρίου