Αναβολή των μαθημάτων της κ. Αθηνάς Τζώρα την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 λόγω συμμετοχής στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. Η αναπλήρωση τους θα πραγματοποιηθεί μετά από συννενόηση με τη διδάσκουσα.