Ανακοίνωση

Αναβάλλεται το εργαστήριο του μαθήαματος " Βιομηχανικά και Ενεργεικά Φυτά "

την Δευτέρα 11/11/2019

 

Ο Διδάσκων

Ζήσης Κωνσταντίνος