ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι έχουν αποκτήσει φοιτητική ταυτότητα (ΠΑΣΟ) να προσέλθουν στη βιβλιοθήκη για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους και την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους, τα οποία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να δανειστούν βιβλία τόσο από την Bιβλιοθήκη του Παραρτήματος της Άρτας όσο και από τις άλλες βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου.