Για την ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος, τόσο της κατεύθυνσης ΑΑΤ ως και του μεταβατικού προγράμματος Γεωπονίας παρακαλώ όπως αναρτηθεί η αναβολή των κατωθι μαθημάτων:

 

1.Διαχείριση αστικού – Περιαστικού πρασίνου (Ε) + Συνδιδασκαλία με Αποκατάσταση Υποβαθμισμένων τοπίων ΑΑΤ

  1. Διαχείριση αστικού – Περιαστικού πρασίνου (Δ) + Συνδιδασκαλία με Αποκατάσταση Υποβαθμισμένων τοπίων ΑΑΤ
  2. Δασοκομία πόλεων (Δ) 
  3. Δασοκομία πόλεων (Ε)
  4. Γεωμορφολογία - Τοπογραφία (Δ)
  5. Γεωμορφολογία - Τοπογραφία (Ε)

Τις ώρες και ημέρες που είναι αναρτημένες στο πρόγραμμα

Ευχαριστώ

Γρηγόριος Νικ. Βάρρας

Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος, PhD

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων