Το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019. Η αναπλήρωση θα γίνει σε συνεννόηση με τους φοιτητές του Τμήματος.

Ο Διδάσκων
Μαγκλάρας Γεώργιος