Οι παλιοί φοιτητές μπορούν πλέον να μπαίνουν στην σελίδα:

classweb.uoi.gr

και να βλέπουν τη βαθμολογία τους.

Χρησιμοποιούν username και password που είχαν και στo gmweb

Αν τα έχουν ξεχάσει θα πρέπει να χρησιμοποιούν το:

mypassword.uoi.gr

για να βγάλουν καινούρια.