Ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Στέγασης Πρωτοετών Φοιτητών για τις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ιωάννινα, Άρτα, Ηγουμενίτσα)

Οι Πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που ενδιαφέρονται να διαμείνουν στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα πρέπει είτε να υποβάλλουν οι ίδιοι, είτε να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένο φάκελο ή υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τρίτη, 1η Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα, 21η Οκτωβρίου 2019 στα αρμόδια Τμήματα της Δ/νσης Φοιτητικής Μέριμνας στην πόλη των Ιωαννίνων, Άρτας και Ηγουμενίτσας.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο.