Ανακοίνωση Μαθήματα που προσφέρονται στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών για το χειμερινό εξάμηνο 2019/20

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών διοργανώνει και φέτος μαθήματα ξένων γλωσσών για όσους ενδιαφέρονται (φοιτητές, διοικητικό και διδακτικό προσωπικό). Για το χειμερινό εξάμηνο 2019/20 προσφέρονται οι κάτωθι γλώσσες: - TURKISH for Beginners (Group A) - Tuesday, 15.00-18.00, or - TURKISH for Beginners (Group B) - Wednesday, 15.00-18.00 - Academic English (for IELTS) - Thursday, 15.00-18.00 (ONLY FOR STUDENTS who are in their FINAL or ONE YEAR BEFORE FINAL studies) Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZYf9oHp2_ssRgkhrV0iW_wakOA563uY1I8gF6 zVREudZWIg/viewform ΠΡΟΣΟΧΗ: Α) Η γλώσσα επικοινωνίας στο μάθημα των Τούρκικων είναι τα Αγγλικά καθώς οι διδάσκουσες είναι τούρκικης καταγωγής. Επομένως, όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα, θα πρέπει να έχουν μία βασική γνώση Αγγλικών.

Β) Το μάθημα Academic English (for IELTS) προσφέρεται σε φοιτητές που είναι στο τελευταίο ή προτελευταίο έτος των σπουδών τους, καθώς το IELTS έχει ισχύ για 2 χρόνια για τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Γ) Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από 30 ενδιαφερόμενοι ανά Τμήμα, θα γίνει κλήρωση και θα ειδοποιηθείτε με email για τη συμμετοχή σας. Από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών