Οι πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος Γεωπονίας, οι οποίοι κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταυτοπρωσοπεία τους στη γραμματεία, μπορούν να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να προβούν στην απόκτηση των κωδικών τους.

Οδηγίες Ενεργοποίησης Ιδρυματικού Λογαριασμού Φοιτητή

για πληροφορίες πατήστε εδώ