Παράταση Υποβολής δικαιολογητικών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ
 
Σας ενημερώνουμε ότι η παραλαβή δικαιολογητικών για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ έλαβε παράταση μέχρι και τις 13/09/2019 σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο dasta.teiep.gr.
 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης,
τηλ: 2651050765, 2681050237