H Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας (Συνεδρία αριθμ. 15η/22.07.2019), προκειμένου να
καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, για το χειμερινό
εξάμηνο του ακ. Έτους 2019-2020 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με
πλήρη ή μερική απασχόληση, για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου
που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/’80.