ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

2018-2019

Η Εμβόλιμη Δήλωση μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές (από το 9ο Εξάμηνο και πάνω) θα ξεκινήσει από 08/06/2019 ημέρα Σάββατο έως 12/06/2019 ημέρα Τετάρτη.

Οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου με την προϋπόθεση να τα έχουν δηλώσει τουλάχιστον μια φορά στο παρεθλόν.