ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ   (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019)

Από Δευτέρα 10 Ιουνίου έως Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019.

 

Δείτε συνημμένα το πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ!!!!!!