Για τη λήψη του πτυχίου, οι φοιτητές πρέπει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο τμήμα:

  • να παρακολουθήσουν και να περάσουν επιτυχώς όλα τα υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα των επτά (7) εξαμήνων και επιπλέον τέσσερα (4) επιλογής υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα,
  • να εκπονήσουν επιτυχώς πτυχιακή εργασία, και
  • να ολοκληρώσουν ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης, συγκεντρώνοντας με τον τρόπο αυτό 240 διδακτικές μονάδες (ΔΜ / ECTS).

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος περιλαμβάνει ανά κατεύθυνση συνολικά 40 μαθήματα, από τα οποία:

  • τα 36 είναι Υποχρεωτικά (Υ),
  • τα 4 είναι Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ), από τα οποία τα δύο διδάσκονται στο ΣΤ΄ εξάμηνο και τα άλλα δύο διδάσκονται στο Ζ΄ εξάμηνο.
  • τα 12 μαθήματα του Α΄ και του Β΄ εξαμήνου διδάσκονται από κοινού και στις τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Κατάλογος μαθημάτων

list

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τον κατάλογο μαθημάτων

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (OPENCOURSES) ΤΕΙ –ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝΓΕΩΠΟΝΩΝ

 

Γενική Φυτοπαθολογία (Εργαστήριο) -   General Phytopathology (Laboratory)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα - Προπτυχιακό - (A-)

 Στραγγίσεις (Θεωρία)

Μενέλαος Θεοχάρης - Προπτυχιακό - (A-)

 Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Μενέλαος Θεοχάρης - Προπτυχιακό - (A-)

 Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές (Θεωρία)

Μενέλαος Θεοχάρης - Προπτυχιακό - (A-)

 Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές (Εργαστήριο)

Μενέλαος Θεοχάρης - Προπτυχιακό - (A-)

 Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Θεωρία)

Μενέλαος Θεοχάρης - Προπτυχιακό - (A-)

 Γενική Φυτοπαθολογία (Θεωρία) - General Phytopathology (Theory)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα - Προπτυχιακό - (A-)

 Ρύπανση Υδάτινων Πόρων (Θεωρία)

Μενέλαος Θεοχάρης - Προπτυχιακό - (A-)

 Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία (Εργαστήριο) -(Integrated Pest Management(Laboratoyry)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα - Προπτυχιακό - (A-)

 Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία (Θεωρία) - (Integrated Pest Management (Theory)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα - Προπτυχιακό - (A-)

 Αρδεύσεις (Θεωρία)

Μενέλαος Θεοχάρης - Προπτυχιακό - (A-)

 Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Μενέλαος Θεοχάρης - Προπτυχιακό - (A-)

 Ημερίδα ΤΕΙ Ηπείρου: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης (Επιστημονική

υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π: Δρ. Δήμητρα Ζωάκη - Μαλισιόβα)

Δήμητρα Ζωάκη - Προπτυχιακό - (A+)

 

Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι (Εργαστήριο)

Γρηγόριος Βάρρας - Προπτυχιακό - (A-)

 Ζωικοί Εχθροί (Θεωρία) - AgriculturalEntomology & Zoology (Theory)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα - Προπτυχιακό - (A-)

 Ζωικοί Εχθροί (Εργαστήριο) - Agricultural Entomology & Zoology (Laboratory)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα - Προπτυχιακό - (A-)

 Επαγγελματικές μελέτες - Ανάλυση Τιμών έργων πρασίνων

Γρηγόριος Βάρρας - Προπτυχιακό - (A-)

 Δασοκομία πόλεων (Θεωρία)

Γρηγόριος Βάρρας - Προπτυχιακό - (A-)

 Δασοκομία πόλεων (Εργαστήριο)

Γρηγόριος Βάρρας - Προπτυχιακό - (A-)

 Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Δημήτριος Κατέρης - Προπτυχιακό - (A-)

 Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας (Θεωρία)

Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)

 

 Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Δημήτριος Κατέρης - Προπτυχιακό - (A-)

 

Ημερίδα URBAN Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και

Αξιοποίησης Αστικού και Περιαστικού Πράσινου (Επιστημονικός υπεύθυνος έργου

URBAN: Δρ. Γρηγόριος Βάρρας)

Γρηγόριος Βάρρας - Προπτυχιακό - (A+)

 

 Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας (Εργαστήριο)

Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Γεράσιμος Μελετίου - Προπτυχιακό - (A-)

Βιομετρία - Γεωργικός Πειραματισμός

Γεράσιμος Μελετίου - Προπτυχιακό - (A)

Αρδεύσεις - Στραγγίσεις έργων πρασίνου

Ιωάννης Τσιρογιάννης - Προπτυχιακό - (A+)


Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)

Γεωργική Χημεία (Εργαστήριο)

Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)

 Χοιροτροφία (Θεωρία)

Ιωάννης Σκούφος - Προπτυχιακό - (A-)

Χοιροτροφία (Εργαστήριο)

Ιωάννης Σκούφος - Προπτυχιακό - (A+)