Τζώρα Αθηνά
Θέση:
Καθηγήτρια Ζωικής Παραγωγής
Διεύθυνση:
Τεχνόπολη Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα
Τηλέφωνο:
2681050202
Φαξ:
2681050527

:

Κτηνίατρος PhD

Bιογραφικό Σημείωμα