Πατακιούτας Γεώργιος
Θέση:
Αναπληρωτής Καθηγητής Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Διεύθυνση:
Τεχνόπολη Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα
Τηλέφωνο:
2681050224
Φαξ:
2681050240

:

Γεωπόνος, πτυχιούχος του τμήματος Γεωπονίας της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάκτορας στον Τομέα Βιομηχανικής Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Βιογραφικό Σημείωμα