Θέση:
Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Φυτικής Παραγωγής
Διεύθυνση:
Τεχνόπολη Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου
Άρτα
Τηλέφωνο:
26810-50051

:

Βιογραφικό Σημείωμα