Κατέρης Δημήτριος
Θέση:
Πανεπιστημιακός Υπότροφος
Διεύθυνση:
Τεχνόπολη Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου
Άρτα
Κινητό:
6932924079

:
Γεωπόνος Α.Π.Θ. 
Τεχνολόγος Γεωπόνος Τ.Ε.Ι.Θεσσαλίας
ΜΔΕ Γεωπονίας Α.Π.Θ.
Δρ. Γεωπονικής Α.Π.Θ