«Πρόγραμμα Υποτροφιών 2020 από το Διεθνές Ίδρυμα Matsumae »

Το Διεθνές Ίδρυμα Matsumae της Ιαπωνίας ανακοίνωσε πρόγραμμα υποτροφιών για ερευνητές, διάρκειας 3-6 μηνών για την περίοδο μεταξύ Απριλίου 2020 και Μαρτίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος http://www.mif-iapan.org. Η ανακοίνωση για το ανωτέρω πρόγραμμα υποτροφιών (RESEARCH FELLOLWSHIP PROGRAM 2020 ANNOUNCEMENT) καθώς και η φόρμα για την αίτηση (APPLICATION FORM FOR 2020) είναι διαθέσιμες στην ίδια ιστοσελίδα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Ίδρυμα έως την 31η Ιουλίου 2019 στις 17:00 (ώρα Ιαπωνίας).

Η ΠΡΟΤΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩϊΤΟΠΟΥΛOΥ

Εσωτερική Διανομή:

  1. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
  2. Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης — Τμήμα Δ'