Αναβολή εργαστηρίου την Δευτέρα 14-01-2019 ( λόγω συμμετοχής διδάσκοντος σε συνεδρίαση δικαστηρίου ως ένορκος)

Το εργαστήριο του μαθήματος Εισαγωγή στην Πληροφορική τη Δευτέρα 14-01-2019 για όλα τα Τμήματα δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής διδάσκοντος σε συνεδρίαση δικαστηρίου ως ένορκος.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί για όλα τα Τμήματα με το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα στις 16-01-2019 ημέρα Τετάρτη.    

Ο

Υπεύθυνος Καθηγητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΟΣ