Δείτε εδώ  την πρόσκληση  της  6ης Συνέλευση  του Τμήματος