Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

 

 

 

Διευκρινήσεις για την λήψη βεβαίωσης ηλεκτρονικής υποβολής πτυχιακής/μεταπτυχιακής εργασίας στο αποθετήριο.

 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πτυχιακής/μεταπτυχιακής εργασίας στο Αποθετήριο (http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/?locale-attribute=el ) αποστέλλεται αυτόματα email επιβεβαίωσης στον χρήστη. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί έντυπα ή ηλεκτρονικά στην Γραμματεία.

-- Στην περίπτωση που το email επιβεβαίωσης δεν υπάρχει στα “εισερχόμενα μηνύματα”, αναζητήστε το στα “ανεπιθύμητα μηνύματα” (Spam).