Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος, στην 2η Συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος(κτίριο ΑΑΤ).

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση Εδώ