Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ σχετικά με την εκλογή μελών Κοσμητείας της ΣΤΓΤΤΔ