Κάντε κλικ για την ενημέρωσή σας.

 

Όποιος επιθυμεί να προσέλθει γαι αιμοδοσία να έχει μαζί του τον αριθμό του Α.Μ.Κ.Α.