Κάντε κλικ στον Πίνακα που ενδιαφέρεστε:

- ΠΊΝΑΚΑΣ Ι (κατ. Ζ.Π.)

-ΠΙΝΑΚΑΣ 2α (κατ. Ζ.Π.)

-ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (Φ.Π. & ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

- ΠΙΝΑΚΑΣ 2b (ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ε.Ε.Π. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 03.10.2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00μ.μ. ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ